โลโก้เว็บไซต์ ถวายพระพร  เนื่องในวโรกาส 12  สิงหา มหาราชินี ร่วมกับ NBT  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถวายพระพร เนื่องในวโรกาส 12 สิงหา มหาราชินี ร่วมกับ NBT

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2559 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ถวายพระพร  เนื่องในวโรกาส 12  สิงหา มหาราชินี

            ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน  ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  7 รอบ  84 พรรษา  ในวันที่  12  สิงหาคม  2559   ณ  ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก   เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2559   ซึ่งทางสถานีเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี   ถวายพระพร    โอกาสนี้  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มอบของที่ระลึกให้กับ นายวีระ  เพียรธัญกร  หัวหน้าฝ่ายเทคนิคสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขอบคุณในการบันทึกเทปและออกอากาศ แสดงความจงรักภักดี

ภาพ-พัชรินทร์ หวานเสียง

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา