โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคล ร่วมใจ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคล ร่วมใจ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 เมษายน 2563 โดย ปัณณวิช คำรอด จำนวนผู้เข้าชม 321 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ราชมงคล ร่วมใจ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และดูแลรักษาสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย โดย

         สาขาวิทยาศาสตร์ จึงดำเนินการจัดทำเจลล้างมือ เพื่อนำไปใช้ ณ บริเวณป้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาด และ วันที่ 5 มีนาคม 2563 รองคณบดี และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และดูแลรักษาสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จึงดำเนินการจัดทำเจลล้างมือ เพื่อนำไปใช้ภายในบริเวณอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

        ในวันที่ 9 เม.ย. 63 รพ.สต. บ้านกร่าง  และ 16 เม.ย. 63 เทศบาลพลายชุมพล ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ทำน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1% (Benzalkonium chloride) มอบแก่หน่วยงานในชุมชน 

        ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือจัดทำเจลล้างมือ แมสปิดปาก และทำน้ำยาฆ่าเชื้อ BKC 0.1%  มาในที่นี้ด้วย และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา