โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธุ์งานวันนักประดิษฐิ์ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธุ์งานวันนักประดิษฐิ์ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

(Thailind Inventors" Day 2020)

เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯถวายสิทธิ์บัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวนำ้หมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัติพระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชชาชน และสังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง 

กำหนดการและสถานที่จัดงาน 

ระหว่างันที่ 2-6 กุมภาพันธุ์ 2563

ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

สามารถดาวโหลดเอกสารเพิ่มได้ที่เวปไซด์

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา