โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ติดต่อเรา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พิษณุโลก
52 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5529 8438  ต่อ 172 ,1143
อีเมล : arit_plc2018@gmail.com

 
 
 
 
 
map
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา