โลโก้เว็บไซต์ วิธีการ : ปริ้นบัตรนักศึกษาชั่วคราว  | งานส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิธีการ : ปริ้นบัตรนักศึกษาชั่วคราว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 มิถุนายน 2562 โดย Ksongkot kabjan จำนวนผู้เข้าชม 7 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นศ.พิมพ์บัตรนักศึกษาชั่วคราวจากเว็ปทะเบียนกลาง  : https://regis.rmutl.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา