โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

5ม.ค.65มูลนิธิเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน
พุธ 5 มกราคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

27ธ.ค.64ลดอุบัติเหตุ
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

20ธค64คารวะผู้ว่า
จันทร์ 20 ธันวาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

19ส.ค.64MOUรับแรงงาน9
พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

3ส.ค.64รางวัลศิลปวัฒนธรรม
พุธ 4 สิงหาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

2เม.ย.64ถวายพระพรพระเทพ
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

1เม.ย.64บวงสรวงบ้านหัวแท
พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

31มี.ค.64วันพระนั่งเกล้า
พุธ 31 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

23มี.ค.64อบรมทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก
อังคาร 23 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12มี.ค.63พิธีปัจฉิม
ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 61 - 70 ทั้งหมด 607


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา