โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

27ก.ค.65ถวายพระพรพระเจิาอยู่หัว
พุธ 27 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7ก.ค.65พิธีไหว้ครู
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7ก.ค.65ไหว้ปู่ยางพระพิรุณ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

6ก.ค.65บันทึกเทปถวายพระพร ร.10
พุธ 6 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

29มิ.ย.65สาขาอุตสาหกรรม
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

24มิ.ย.65วันยาเสพติดจ.พิษณุโลก
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

10มิ.ย.65ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2565
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

14พ.ค.65มหกรรมความยักษ์
อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

3พ.ค.65เตรียมจัดงานมหกรรมความยักษ์2565
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

2พ.ค.65ประกาศเจตจำนงค์สุจริต
อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 607


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา