โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12ส.ค.65ถวายพระพรวันแม่
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

11ส.ค.65ซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

10ส.ค.65งานเทิดไท้พระพันปีหลวง
ศุกร์ 12 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

3ส.ค.65งานแข่งขันฝีมือแรงงาน
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

27ก.ค.65ถวายพระพรพระเจิาอยู่หัว
พุธ 27 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7ก.ค.65พิธีไหว้ครู
ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7ก.ค.65ไหว้ปู่ยางพระพิรุณ
พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

6ก.ค.65บันทึกเทปถวายพระพร ร.10
พุธ 6 กรกฎาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

29มิ.ย.65สาขาอุตสาหกรรม
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

24มิ.ย.65วันยาเสพติดจ.พิษณุโลก
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 601

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา