โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

3มิ.ย.66ถวายพระพรพระราชินี
พุธ 28 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

23มิ.ย.66มอบข้าวปลอดภัย
พุธ 28 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

16มิ.ย.66ปฐมนิเทศ
พุธ 28 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

5เม.ย.66ประกาศเจตจำนงสุจริต
พุธ 5 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

4เม.ย.66จิตอาสาวันข้าราชการพลเรือน
พุธ 5 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

2เม.ย.66วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพ
พุธ 5 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

31มี.ค.66วันพระนั่งเกล้า
ศุกร์ 31 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

28มี.ค.66สภากาแฟการศึกษาเมื่องสองแคว5
อังคาร 28 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

16มี.ค.66ซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่2
พุธ 22 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

27ก.พ.66ลงนามความร่วมมือALA
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 601

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา