โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีมอบรุ่น13ก.ค.62
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สักการะ13ก.ค.62
เสาร์ 13 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ไหว้ครู11ก.ค.2562
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ11ก.ค.62
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พบผอ.อาชีวศึกษาพิษณุโลก10ก.ค.62
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มอบพันธุ์ปลาโรงเรียนท่าทอง
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯดูงาน5ก.ค.62
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ดูงานยาเสพติดทัณฑสถานหญิง
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย3ก.ค.62
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 462

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา