โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

1 ก.ค.63ถวายเทียนพรรษา
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

1-2ก.ค.63จุดคัดกรอง
พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA
ศุกร์ 22 พฤษภาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

7พ.ค.63มอบเครื่องกดเจล รพ.สต.แหลมโพธิ์
ศุกร์ 8 พฤษภาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

23มี.ค.63จุดคัดกรองโควิค19
จันทร์ 23 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

17มี.ค.63ประชุมสรุปผลV-NET
อังคาร 17 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

16มี.ค.63เสนองานวิจัย
จันทร์ 16 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

12มี.ค.63MOU เกษตรแม่นยำกับมน.
พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

5มี.ค.63เปิดอาคารคอบบร้าโกลด์
เสาร์ 7 มีนาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 511

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา