โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรม ฯ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 19 มีนาคม 2563

ดาวโหลดเอกสาร 1. ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯ 2 เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักภาพฯ >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ฯ จำนวน 1 คัน ประกอบด้วย 3 ไฟล์
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม   1  TORรถบรรทุกครั้งที่2 2  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกดีเซล-1-คัน >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมฯ 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ไฟล์
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1 TORครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตครูช่างอุตสาหการ 2  ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพฯ >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ฯ 1 คัน
จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศซื้อรถบรรทุก 2. เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ฯ 1 เครื่อง
จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงฯ-1-เครื่อง 2. ประกาศราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงฯ-1-เครื่อง  >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ 1 ชุด
จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ-1-ชุด 2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ-1-ชุด >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. TORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ 2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล)ฯ จำนวน 1 คัน
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 3. ... >> อ่านต่อ


ประกาศร่างTOR ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสน(Spectrophotometer)ฯ จำนวน 1 เครื่อง
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงฯ 2. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงฯ >> อ่านต่อ


ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ จำนวน 1 ชุด
พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม 1. TORครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ 2. เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ 3. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 52


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา