โลโก้เว็บไซต์ นริศรา สกุลสอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : นริศรา สกุลสอน

มอบของสนับสนุนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
อังคาร 12 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่  12 เมษายน 2559   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผอ.กองการศึกษา  และ อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์   ร่วมให้กำลังใจและมอบของสนับสน... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสาร์ 26 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่  26 มีนาคม 2559   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    จัดงานพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    โครงการ“ราชมงคลล้านนา  เดินเทิดพระเกียรติ  ครั้งที่  9  ประจำปี 2559   เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมี  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    ... >> อ่านต่อ


เจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า
อังคาร 22 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

    ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  อบต.ตำบลบ้านกร่าง  และชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกร่าง เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า โดยมีหัวหน้าส่วน                       ราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก    เมื่อเวลา 07.30 น. วันอังคารที่  22 มีนาคม  2559    ที่อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    ดร.ทินกร  ทาตระกูล     รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโล... >> อ่านต่อ


โครงการ “เติมฝัน ปันสุข บ้านเลอผาโด้”
อาทิตย์ 13 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   นำโดย ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา จัดโครงการ  “เติมฝัน ปนสุข” เลอผาโด้  ระดมกำลังจิตอาสา  สร้างห้องน้ำให้ชาวบ้าน จำนวน 5 ครัวเรือน  เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุขดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับการป... >> อ่านต่อ


ราชมงคลพิษณุโลก จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1
พุธ 17 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2558  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลพิษณุโลกรุ่นใหม่  วอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติด  TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1”  ณ สนามภายในอาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 18 ปี  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์  2559  โดยมีทีมเข้าสมัครแข่งขันจำนวน  7 ทีม  สายA ประกอบด้วย   โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  โรงเ... >> อ่านต่อ


งาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง
เสาร์ 12 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน 62 ปี สายสัมพันธ์ราชมงคลบ้านกร่าง  ในวันเสาร์ที่ 12  ธันวาคม  2558  โดยกิจกรรมภายในงาน เริ่มตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ประกอบด้วย  พิธีไหว้พระพุทธวิโมกข์  พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค  พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปู่ยาง  การแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ของศิษย์เก่า   เวลา  13.00 น.  พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าผู้มีอายุครบ  ... >> อ่านต่อ


ข่าวเด่นวันนี้ ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad
ศุกร์ 11 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณาจารย์ และพนักงาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” Bike for Dad ในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา โดยมีจุดเริ่มต้น ณ ศาลากาลางจังหวัดพิษณุโลก >> อ่านต่อ


กิจกรรม“รวมแรงสามัคคี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”
พุธ 9 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    ในวันที่ 9 ธันวาคม  2558  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จึงกำหนดจัดกิจกรรม   “รวมแรงสามัคคี สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว”   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักศึกษาได้ลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนา ที่ตนเองได้ลงมือดำเอง  ปลูกเอง  ทั้งนี้  เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ  เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง นักศึ... >> อ่านต่อ


มอบของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด
อังคาร 8 ธันวาคม 2558 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่  8  ธันวาคม  2558  เวลา 07.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย อ.บุญฤทธิ์  สโมสร  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นตัวแทนมอบของในกิจกรรม  “วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”  เพื่อนำไปเป็นของรางวัลในกิจกรรม “กาชาดพาโชค”  ภายในงานแผ่นดินพระนเรศวรมหาราชงานกาชาดพิษณุโลก  ประจำปี 2559  ณ  จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 19 ทั้งหมด 19


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา