โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 ธันวาคม 2560 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มกราคม 2561 - 26 มกราคม 2561

สถานที่ : เบลล์วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา