โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลกร่วมกับ CTS จัดอบรม  Solid CAM 2016 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลกร่วมกับ CTS จัดอบรม Solid CAM 2016

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย นายสมชนก ศรลัมพ์ จำนวนผู้เข้าชม 686 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 ตุลาคม 2559 - 7 ตุลาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์วรกฤช ดินคำเพ็งออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา