โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance 66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance 66

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 35 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 ตุลาคม 2565 - 15 ตุลาคม 2565

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566
กำหนดการ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา