โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ฐาน ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ฐาน ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา
เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ฐาน ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Business Source Complete และฐานข้อมูล Environment Complete
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00 น.
ช่องทางการร่วมอบรม : https://bit.ly/3kvg7oE

หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ระดับ Instructor users
วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00น.
ช่องทางการร่วมอบรม : https://bit.ly/3sPy9FP

หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10:00 – 12:00น.
ช่องทางการร่วมอบรม : https://bit.ly/3znmH6Q

หัวข้อการอบรม : การใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering
วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15:00 – 17:00น.
ช่องทางการร่วมอบรม : https://bit.ly/3mBt5DS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวสุพิศ  ทองซัง งานหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา โทร 0 5392 1444 ต่อ 1332
E-mail : supis@rmutl.ac.th


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา