โลโก้เว็บไซต์ งาน  ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019    | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ธันวาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  18 ธันวาคม  2562  ผศ.นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน  ดนตรีในสวน Music in the Garden Special 2019   โดยการบูรณาการของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไป  จัดขึ้น  ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแสดงจากศูนย์ภาษา การร้องเพลงเทศกาลวันคริสต์มาส   การแสดงของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล   และการประกวดร้องเพลง   ทั้งนี้  เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีโอกาสแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบ  ความสามัคคี และ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางการศึกษา ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา