โลโก้เว็บไซต์ 2022-02-03 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2022-02-03

The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022
พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวบริการ

          สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 ภายใต้หัวข้อ Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักการพัฒนางานวิจัยของสตรีในการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งผู้รับรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Mid-career... >> อ่านต่อ


ทุนรัฐบาลไต้หวันประจำปี 2565 “MOE Taiwan Scholarship Program”
พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

กระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนการศึกษา “MOE Taiwan Scholarship Program” เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาไทยให้เข้าเรียนต่อในระดับป.ตรี, ป.โท หรือ ป.เอก ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยในไต้หวัน ซึ่งในปีนี้มีโควตามอบให้ 18 ทุน  สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ โดยจะเข้าเรียนในปีการศึกษา 2022 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565   มูลค่าทุนและสิทธิประโยชน์ ทุนระดับปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี ครอบค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา