โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-06 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-06-06

โครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษาและจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 มิถุนายน  2562  นางสุทินา  พึ่งทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนักศึกษา  และจัดเตรียมความพร้อมกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2562  โดยงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กองการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่  4 – 5 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ความรู้เรื่องระเบียบต่างๆ ของสภานักศึกษา  สโมสรนักศึกษาพื้นที่ สโมสรนักศึกษาคณะ  ในการกำหน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา