โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พล.ปี 2562 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พล.ปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา