โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมบริการวิชาการแก่ผู้สูงวัย 16 สิงหาคม 2562
ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

แข่งทักษะด้านภาษา 2562
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ศิลปศาสตร์ถวายปัจจัยวันเข้าพรรษา ปี 62
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


นศ.อบรมคุณลักษณะตามกรอบTQF (3ก.ค.62)
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ 19-20/6/62
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Korea International Cooperation Agency:KOICA
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พล.ปี 2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา