โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

26.2.63 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา หัวข้อ
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
สาขาศิลปศาสตร์พานศ.ดูงานด้านการโรงแรม
เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม World Read Aloud Day 2020.
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 22

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา