โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-09 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-07-09

สาขาวิชาประมง ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
อังคาร 9 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง หัวหน้าหลักสูตรประมง พร้อมด้วยอาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำพันธุ์ปลาน้ำจืด  ได้แก่ ปลาสวาย ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน เป็นต้น มอบให้กับ นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ร่วมต้อนรับ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการส่งเสริมความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาให้กับนักเรียน  เพื่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา