โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-03 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-07-03

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อย
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ  บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำรุงอ้อยตอและสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการบำรุงอ้อย  การใส่ปุ๋ย  การให้น้ำ  การกำจัดวัชพืช  การซ่อมอ้อย  และการสำรวจแปลงอ้อย  ให้กับนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมทั้ง  ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองเพื่อบำรุงดินในแปลงสาธิตปลูกอ้อยปลายฝน ปี 63/64   โ... >> อ่านต่อ


ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่  3  กรกฎาคม 2562  เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   โดย  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา)  และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา”  ปีการศึกษา 2562  โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริ... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  3 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ  2562  โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การใช้ถังเคมีดับเพลิง  ได้รับเกียรติจาก  จ่าสิบเอกสำเร็จ  ดีแล้ว  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  นำทีมวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มความร่วมมือในการป้... >> อ่านต่อ


ร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 28  ระดับภาค  พร้อมร่วมชมนิทรรศการ ณ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก  โดยงานครั้งนี้  มีอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมเป็นคณะกรรรมการตัดสินการแข่งขัน  และ มีนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมการแข่งขันภายในงานค... >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้ารับการอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบ TQF ของหลักสูตร
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

 วันที่ 3 ก.ค. 62 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร ณ ห้อง 1455 >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสวันเข้าพรรษา 2562
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานมอบเทียนพรรษา ให้กับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 แห่งประกอบด้วย มทร.ล้านนา พื้นที่เชียงราย พื้นที่ลำปาง พื้นที่น่าน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ตาก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และสำนักงานอธิการบดี เพื่อนำถวายยังวัดในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน... >> อ่านต่อ


ประกาศผลการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ประกาศผลการรสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์           ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร            ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุนทร วิทยาคุณ             คณบดีคณะวิศวกรรม... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา