โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-26 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-06-26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562
พุธ 26 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  นางสาวพิรานันท์  นามมุลตรี  เจ้าหน้าที่พยาบาล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีมนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562 ภายใต้กรอบแนวคิด "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณโรงจอดรถด้านหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก           โดยภายในงาน  อาจาร... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา