โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-06-10

Korea International Cooperation Agency:KOICA
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าววิเทศสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

อาจารย์ณัฐริกา  ทองปัชโชติ  รองหัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย Ms. Jang Ye Seul  อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี  เข้าร่วมพิธีส่งมอบขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International  Cooperation Agency:KOICA)        ประจำประเทศไทย ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกาหลี  ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นระยะเวลา  2  ปี >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562   ซึ่งภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  แนะนำศูนย์ภาษา แนะแนวทุนการศึกษา  กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมตามหลักสูตร     &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา