โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลสรรเสริญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลสรรเสริญ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คุณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์

ในโอกาสได้รับ การประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

"ราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565"

ประเภทอาจารย์ ด้านงานวิชาการ

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566

โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา