โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันเกอเธ ประเทศไทย บริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18 หรือ Young Thai Science Ambassador, (YTSA#18) ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับเยาว ชน ที่จะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์ โอกาสที่เท่าเทียม - Equal Opportunities in Science จึงเชิญชวนน้องๆนักศึกษาอายุระหว่าง 17 - 23 ปีที่มีในรักในการสื่อสารวิทย์ ฯ เข้าร่วมโครงการ "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ครั้งที่ 18"

- อบรมความรู้จากนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวจริง ฟรี

- อัพสกิลการสื่อสารให้มากกว่าที่เคย

- ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 500,000 บาท 

- แถมโอกาสลัดฟ้าไปอัพสกิลกันไกลถึงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://www.nsm.or.th/nsm/th/ytsa

สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรา คลิก : https://forms.office.com/r/CJi3LJYNj0

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพการสื่อสารวิทยาศาสตร์ไปกับอพวช."

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา