โลโก้เว็บไซต์ สู่ข้าวเอาขวัญ ...มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2565  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สู่ข้าวเอาขวัญ ...มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน                       กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย                          แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง
คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน                  ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาชาติไทยให้ยืนยง                              เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย
ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า                   วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย                  ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน
ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง               จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน                 คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

 

 กำหนดการ กิจกรรม สู่ข้าวเอาขวัญ มทร.ล้านนา  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา