โลโก้เว็บไซต์ ชวนเยาวชนร่วมประกวดคลิป “BCG Happy Story: เรื่องนี้ดีต่อใจ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชวนเยาวชนร่วมประกวดคลิป “BCG Happy Story: เรื่องนี้ดีต่อใจ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โครงการ “BCG Happy Story: เรื่องนี้ดีต่อใจ” เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อมาร่วมสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสำหรับสื่อสารประเด็นเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ โดยไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคในการผลิตสื่อ เพื่อใช้เผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG แก่เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป 
          ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลอันดับรองลงมาอีก 5 รางวัล และรางวัล Popular Vote ที่เปิดให้ประชาชนร่วมโหวตคะแนนให้กับสื่อที่โดนใจมากที่สุด รวมเงินสนับสนุนและรางวัลมากกว่า 300,000 บาท ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ก.ค. 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าแข่งขัน: https://www.nstda.or.th/home/news_post/bcg-happy-story/ 
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา