โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มอบทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)  โดยรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้

ทุนรัฐบาลไต้หวัน ประจำปี 2564 (2021 Taiwan Scholarship Program Directions for Thai Students)

จำนวน : 18 ทุน

ช่วงเวลารับสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ -  31 มีนาคม 2564

 

รายละเอียดทุน 

1. ค่าเทอม จำนวน 40,000 NTD/ เทอม (ผู้ได้รับทุนจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่าง หากค่าเทอมมากกว่า 40,000 NTD)

2. ค่าใช้จ่ายรายเดือน 

- ปริญญาตรี (4ปี)  15,000 NTD/ เดือน 

- ปริญญาโท (2ปี) และเอก (4ปี) 20,000 NTD/ เดือน

 

เอกสารสำหรับการยื่นสมัคร

1. แบบฟอร์มการสมัคร 

2. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุดและผลการเรียน (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

4. สำเนาหลักฐานการสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย (อาทิ สำเนาการชำระค่าสมัคร แบบฟอร์มการสมัคร ประกาศหรืออีเมลตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางไต้หวัน)

5. เอกสารรับรองความสามารถทางด้านภาษา

5.1. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ

- TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), 

- IELTS 6.0,

- TOEIC 750 ขึ้นไป 

5.2. สำหรับการสมัครหลักสูตรภาษาจีน

- Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป (ไม่สามารถใช้ผล HSK ในการยื่นสมัครทุน)

6. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

 

จัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทสไทย (แผนกการศึกษา)

40/64  ซอยวิภาวดีรังสิต 66 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 

ลิงค์รายละเอียดทุนและแบบฟอร์มการสมัคร

ภาษาอังกฤษ
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/3939.html  

ภาษาจีน 
https://www.roc-taiwan.org/th/post/13939.html  

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนทุนเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/file/d/1ZdSm2S4CGkjtn31j721yPJsIFmNznWfW/view


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา