โลโก้เว็บไซต์ เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต'สุดเจ๋งฝีมือคนไทย กำจัดฝุ่นพิษ ลดจำนวนขยะแผ่นกรอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิต'สุดเจ๋งฝีมือคนไทย กำจัดฝุ่นพิษ ลดจำนวนขยะแผ่นกรอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มกราคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา