โลโก้เว็บไซต์ เกษตรกร จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ จาก มทร.ล้านนา เพื่อบูรณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรลำไย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เกษตรกร จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ จาก มทร.ล้านนา เพื่อบูรณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรลำไย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มกราคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา