โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ประจำปี 2562 RMUTL Open House | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมในงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ประจำปี 2562 RMUTL Open House

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 24 สิงหาคม 2562 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา  ประจำปี 2562  RMUTL Open House โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมจัดงาน นำโดย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พิษณุโลก อาจารย์แมน ฟักทอง และคณาจารย์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การทำน้ำยาสมุนไพร การทำเส้นขนมจีนสดและขนมเปียกปูน 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจรับชมกิจกรรม ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา