โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 สิงหาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 5 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้(12 ส.ค. 62 ) เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนทะเลแก้ว  อำเภอเมืองพิษณุโลก    อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย   คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562    โดยมีนายพิพัฒน์เอกภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี     เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ แสดงความจงรักภักดี พิธีเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการจากทุกหน่วยงาน วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมทั้งนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติอันสูงสุดของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

 

ภาพ-อ.ธีร์วรา แสงอินทร์ , ปภาดา  พลอยอิ่ม ,  พิรานันท์  นามมุลตรี , นเรศ  เขียวมี  

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา