โลโก้เว็บไซต์ นศ.ใหม่ “รหัส 62” เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...? (RMUTL ACCOUNT) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นศ.ใหม่ “รหัส 62” เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...? (RMUTL ACCOUNT)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

นศ.ใหม่ “รหัส 62” เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...? (RMUTL ACCOUNT) 

1.นศ.ต้องทำการยืนยันตัวตน : https://regis.rmutl.ac.th

2.ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ)

3.ตรวจสอบ RMUTL Account : https://arit.rmutl.ac.th
 

*** RMUTL ACCOUNT มีความสำคัญอย่างไร ?***
1. U & P เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (RMUTL Wifi)
2. U & P เข้าใช้งานระบบดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อการเรียน การสอน การวิจัย
3. U & P เข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

หมายเหตุ :
- การอนุมัติ จากผู้ดูแลระบบอาจใช้เวลา 5-7 วันทำการ 
- กรณี ไม่ได้รับการอนุมัติ (นศ.กรอกรายละเอียด ประวัติส่วนตัวไม่ครบ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา