โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่า  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมโครงการปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 324 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  24 กรกฎาคม  2563 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  พร้อมด้วย นายบุญฤทธิ์  สโมสร  อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ซึ่งเป็น จิตอาสา 904  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   จำนวน 150 คน   ร่วมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563  โดยมีจิตอาสาชาวจังหวัดพิษณุโลก ทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดี   

          นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก รวมเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

          โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนจิตอาสาทุกหมูเหล่าในจังหวัดพิษณุโลก จำนวนกว่า 2,000 คน รวมปลูกต้นไม้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่อง “น้ำ” และ “ป่า” โดยทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ พระราชทานคำแนะนำ ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเยียวยาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

 

ขอบคุณภาพ อ.บุญฤทธิ์  สโมสร , ผู้สื่อข่าว จ.พิษณุโลก

 ข่าว- ปภาดา พลอยอิ่ม  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา