โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์สัญจรครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยา จ.พิษณุโลก | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาศิลปศาสตร์สัญจรครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยา จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา