โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกร่วมมอบสิ่งของช่วงมาตรการลดเชื้อโรคโควิด | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลกร่วมมอบสิ่งของช่วงมาตรการลดเชื้อโรคโควิด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา