โลโก้เว็บไซต์ มอบ face shield และหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานจุดคัดกรองบุคคล | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มอบ face shield และหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานจุดคัดกรองบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนามอบ face shield และหน้ากากอนามัยสนับสนุนการปฏิบัติงานจุดคัดกรองบุคคล
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะผู้บริหาร มอบ Face shield พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา