โลโก้เว็บไซต์ 5 มีนาคม 2563 สาขาบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนา เรื่อง

5 มีนาคม 2563 สาขาบริหารธุรกิจจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดมุมมองการบริหารจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 2"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา