โลโก้เว็บไซต์ 26.2.63 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา

26.2.63 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจัดสัมมนา "ภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณ์งาน"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา