โลโก้เว็บไซต์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารกลพานศ.ฝึกปฏิบัติงาน@สุโขทัย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสารกลพานศ.ฝึกปฏิบัติงาน@สุโขทัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตรภาษาอังกฤษฯ ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุโขทัย
  หลักสูตรภาษาอังกฤษฯ พานักศึกษาฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุโขทัย     


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา