โลโก้เว็บไซต์ 15 พ.ย. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านภาษาไทย ณ รร.อบต.วัดพริก  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

15 พ.ย. 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ให้บริการวิชาการด้านภาษาไทย ณ รร.อบต.วัดพริก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนาคณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ
คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา