โลโก้เว็บไซต์ สอบสัมภาษณ์ รอบ 1-66 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอบสัมภาษณ์ รอบ 1-66

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 ปีการศึกษา 2566
การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 21 มกราคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นคร...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา