โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-06 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2020-02-06

มทร.ล้านนา หารือร่วม NCKU ไต้หวัน สร้างความร่วมมือการเรียนการสอนภาษาจีน
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา ร่วมประชุมและหารือร่วมกับผู้แทนจาก Nation Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน ประกอบด้วย Prof.Chen Sung-Lin Deputy Director of Chinese Language Center Prof.Lin Shueh-Fang Academic Director on Critical Language Scholarship  Ms.Cheng Wen Project Officer  เพื่อหารือด้านการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนภาษาจีนโดยการจ้างอาจารย์ชาวจีนจากไต้หวันและถ่ายทอดแก่อาจารย์... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม "World Read Aloud Day 2020"
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม  "World Read Aloud Day 2020" การอ่านออกเสียง เนื่องในวันการอ่านออกเสียงโลก ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน ซึ่งทักษะการอ่านถือเป็นทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา