โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-15 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-11-15

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม “สูงว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา