โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-01 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2019-08-01

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม Language Contest 2019
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำโดย อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษา ร่วมด้วยคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา (Language Contest) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา