โลโก้เว็บไซต์ ธีร์วรา   ขะบูรณ์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 ผู้เขียน : ธีร์วรา ขะบูรณ์

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงอายุ       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม “สูงว... >> อ่านต่อ


คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงวัยในชุมชน
ศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

 คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก “จัดกิจกรรมสูงวัยอย่างมีคุณค่า” แก่ผู้สูงวัยในชุมชน... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรม Language Contest 2019
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 62 ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำโดย อ.อุ่นอารี ตลาดเงิน หัวหน้าศูนย์ภาษา ร่วมด้วยคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา (Language Contest) ภายใต้โครงการ “การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาสู่ระดับสากลสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ประจำปี... >> อ่านต่อ


สาขาศิลปศาสตร์ ร่วมสืบสานเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 62
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 10 ก.ค. 62  คณาจารย์และนักศึกษาตัวแทนสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และปัจจัยสำหรับพระสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562  ณ วัดนิมิตธรรมาราม ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กับการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562               
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

       เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 1 - 4 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ได้ดำเนินการโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชาประจำปี 2562             ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เข้ารับการอบรมเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามกรอบ TQF ของหลักสูตร
พุธ 3 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

 วันที่ 3 ก.ค. 62 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF ของหลักสูตร ณ ห้อง 1455 >> อ่านต่อ


คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พล. เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ
พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวบุคลากร

วันที่ 19 -20 มิ.ย.62 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ในหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้อง 1423 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา พิษณุโลก           ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการพัฒนากา... >> อ่านต่อ


Korea International Cooperation Agency:KOICA
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าววิเทศสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

อาจารย์ณัฐริกา  ทองปัชโชติ  รองหัวหน้าศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย Ms. Jang Ye Seul  อาจารย์อาสาสมัครจากประเทศเกาหลี  เข้าร่วมพิธีส่งมอบขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International  Cooperation Agency:KOICA)        ประจำประเทศไทย ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมประเทศเกาหลี  ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  เป็นระยะเวลา  2  ปี >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม B อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562   ซึ่งภายในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมการแนะแนวเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย  แนะนำศูนย์ภาษา แนะแนวทุนการศึกษา  กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมตามหลักสูตร     &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา